Związek

Zarząd Podkarpackiego WZPR

Prezes Zarządu
Jacek Moskalczyk

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Polechoński

Wiceprezes Zarządu
Paweł Piłek

Sekretarz
Krzysztof Błażkowski

Członek Zarządu
Jakub Pretzlaf

Komisja Rewizyjna Podkarpackiego WZPR


Przewodniczący
 
Mariusz Curzytek

Członek
 
Wojciech Lubas

Członek
 
Chęciek Rafał